Personale

Klinikpersonale


Lisa

Lisa Geertsen Lund
Bioanalytiker
f 1970

Varetager kontrol af kroniske sygdome,  børnevaccinationer/vaccinationer, graviditetsundersøgelser, udvalgte akutte problemstillinger,  tager blodprøver, afgiver blodprøvesvar,  sårbehandling, hjertekardiogrammer (EKG), lungefunktionsundersøgelser, øreskylning mm. Desuden assisterer hos lægerne efter behov. Sekretærfunktion ved behov.

 


Stokholm

Grethe Stokholm
Social- og sundhedsassistent
f 1965

Varetager kronikerkontroller, sårbehandling, allergiudredning,  graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser, øreskylning, tager blodprøver, hjertediagrammer, lungefunktionsundersøgelser og assisterer lægerne efter behov. Sekretærfunktion ved behov.

 


Hentze

Mette Bracht Henze
Lægesekretær
f 1974

Varetager den daglige visitation af  henvendelser fra patienter og samarbejdspartnere efter anvisning og supervision af lægerne. Receptionsfunktion, fornyer recepter, håndtering af urinprøver, svarafgivelse m.m.

 


Elkjær 2

Vivi Elkjær Sørensen
Lægesekretær
f 1973

Varetager den daglige visitation af  henvendelser fra patienter og samarbejdspartnere efter anvisning og supervision af lægerne. Receptionsfunktion, fornyer recepter, håndtering af urinprøver, svarafgivelse mm.

 


Lone Bliddal Søndergaard
Sekretær/bogholder
f 1971

Varetager receptionsarbejde, bogholderfunktion og indkøbsfunktion.